Breaking

Kamis, 19 Mei 2016

Cara Mengetahui Shio Dan Unsurnya Untuk Diri Sendiri

Cara Mengetahui Shio Untuk Diri Sendiri Dan Teman

Cara Mengetahui Shio Untuk Diri Sendiri Lengkap - Ini adalah Ramalan Shio Versi china yang paling terkenal di dunia termasuk di indonesia, ramalan Shio ini tepat dan jarang meleset bagi yang percaya, namun bagi yang tidak percaya, maka ramalan ini gak ada pengaruhnya sama sekali. cuma kalau untuk ilmu pengetahuan boleh boleh saja.

Perlu anda tahu, jika anda seorang muslim, maka mempercayai shio atau zodiac itu hukumnya haram bahkan syirik, karena ilmu perbintangan ini adalah hasil rekayasa syetan untuk menyesatkan umat manusia. berikut ini cara mengetahui apa shio anda dan watak dari shio kelahiran tersebut.

Shio Tikus       = 1900 | 1912 | 1924 | 1936 | 1948 | 1960 | 1972 | 1984 | 1996 | 2008 | 2020 | 2032

 • 31 Januari 1900 – 18 Februari 1901 ( unsur Logam )
 • 18 Februari 1912 – 5 Februari 1913 ( unsur Air )
 • 5 Februari 1924 – 4 Januari 1925 ( unsur Kayu )
 • 24 Januari 1936 – 10 Februari 1937 ( unsur Api )
 • 10 Februari 1948 – 28 Januari 1949 ( unsur Tanah )
 • 28 Januari 1960 – 14 Februari 1961 ( unsur Logam )
 • 16 Januari 1972 – 2 Februari 1973 ( unsur Air )
 • 2 Februari 1984 – 19 Februari 1985 ( unsur Kayu )
 • 19 Februari 1996 – 7 Februari 1997 ( unsur Api )
 • 7 Februari 2008 – 25 Januari 2009 ( unsur Tanah )
 • 2020 – 2021 ( unsur Logam )
 • 2032 -2033 ( unsur Air )

Shio Kerbau    = 1901 | 1913 | 1925 | 1937 | 1949 | 1961 | 1973 | 1985 | 1997 | 2009 | 2021 | 2033

 • 19 Februari 1901 – 7 Februari 1902 ( unsur Logam )
 • 6 Februari 1913 – 25 Januari 1914 ( unsur Air )
 • 25 Januari 1925 – 12 Februari 1926 ( unsur Kayu )
 • 11 Februari 1937 – 30 Januari 1938 ( unsur Api )
 • 29 Januari 1949 – 16 Februari 1950 ( unsur Tanah )
 • 15 Februari 1961 – 4 Februari 1962( unsur Logam )
 • 3 Februari 1973 – 22 Januari 1974 ( unsur Air )
 • 20 Februari 1985 – 8 Februari 1986 ( unsur Kayu )
 • 7 Februari 1997 – 28 Januari 1998 ( unsur Api )
 • 26 Januari 2009 – 14 Februari 2010 ( unsur Tanah )
 • 2021 – 2022 ( unsur Logam )
 • 2033 – 2034 ( unsur Air )

Shio Macan     = 1902 | 1914 | 1926 | 1938 | 1950 | 1962 | 1974 | 1986 | 1998 | 2010 | 2022 | 2034

 • 8 Februari 1902 – 28 Januari 1903 ( unsur Air )
 • 26 Januari 1914 – 13 Februari 1915 ( unsur Kayu )
 • 13 Februari 1926 – 1 Februari 1927 ( unsur Api )
 • 31 Januari 1938 – 18 Februari 1939 ( unsur Tanah )
 • 17 Februari 1950 – 5 Februari 1951 ( unsur Logam )
 • 5 Februari 1962 – 24 Januari 1963 ( unsur Air )
 • 23 Januari 1974 – 10 Februari 1975 ( unsur Kayu )
 • 9 Februari 1986 – 28 Januari 1987 ( unsur Api )
 • 28 Januari 1998 – 15 Februari 1999 ( unsur Tanah )
 • 15 Februari 2010 – 2 Februari 2011 ( unsur Logam )
 • 2022 – 2023 ( unsur Air )
 • 2034 – 2035 ( unsur Kayu )

Shio Kelinci     = 1903 | 1915 | 1927 | 1939 | 1951 | 1963 | 1975 | 1987 | 1999 | 2011 | 2023 | 2035

 • 29 Januari 1903 – 15 Februari 1904( unsur Air )
 • 14 Februari 1915 – 2 Februari 1916( unsur Kayu )
 • 2 Februari 1927 – 22 Januari 1928  ( unsur Api )
 • 19 Februari 1939 – 7 Februari 1940 ( unsur Tanah )
 • 6 Februari 1951 – 26 Januari 1952  ( unsur Logam )
 • 25 Januari 1963 – 12 Februari 1964( unsur Air )
 • 11 Februari 1975 – 30 Januari 1976 ( unsur Kayu )
 • 29 Januari 1987 – 16 Februari 1988  ( unsur Api )
 • 16 Februari 1999 – 4 Februari 2000( unsur Tanah )
 • 3 Februari 2011 – 22 Januari 2012 ( unsur Logam )
 • 2023 – 2024( unsur Air )
 • 2035 – 2036( unsur Kayu )

Shio Naga       = 1904 | 1916 | 1928 | 1940 | 1952 | 1964 | 1976 | 1988 | 2000 | 2012 | 2024 | 2036

 • 16 Februari 1904 – 3 Februari 1905 ( unsur Kayu )
 • 3 Februari 1916 – 22 Januari 1917 ( unsur Api )
 • 23 Januari 1928 – 9 Februari 1929 ( unsur Tanah )
 • 8 Februari 1940 – 26 Januari 1941 ( unsur Logam )
 • 27 Januari 1952 – 13 Februari 1953 ( unsur Air )
 • 13 Februari 1964 – 1 Februari 1965 ( unsur Kayu )
 • 31 Januari 1976 – 17 Februari 1977 ( unsur Api )
 • 17 Februari 1988 – 5 Februari 1989 ( unsur Tanah )
 • 5 Februari 2000 – 23 Januari 2001 ( unsur Logam )
 • 23 Januari 2012 – 9 Februari 2013 ( unsur Air )
 • 2024 – 2025 ( unsur Kayu )
 • 2036 – 2037 ( unsur Api )

Shio Ular         = 1905 | 1917 | 1929 | 1941 | 1953 | 1965 | 1977 | 1989 | 2001 | 2013 | 2025 | 2037

 • 4 Februari 1905 – 24 Januari 1906 ( unsur Kayu )
 • 23 Januari 1917 – 10 Februari 1918 ( unsur Api )
 • 10 Februari 1929 – 29 Januari 1930 ( unsur Tanah )
 • 27 Januari 1941 – 14 Februari 1942 ( unsur Logam )
 • 14 Februari 1953 – 2 Februari 1954 ( unsur Air )
 • 2 Februari 1965 – 20 Januari 1966 ( unsur Kayu )
 • 18 Februari 1977 – 6 Februari 1978 ( unsur Api )
 • 6 Februari 1989 – 26 Januari 1990 ( unsur Tanah )
 • 24 Januari 2001 – 11 Februari 2002 ( unsur Logam )
 • 10 Februari 2013 – 30 Januari 2014 ( unsur Air )
 • 2025 – 2026 ( unsur Kayu )
 • 2037 – 2038 ( unsur Api )

Shio Kuda       = 1906 | 1918 | 1930 | 1942 | 1954 | 1966 | 1978 | 1990 | 2002 | 2014 | 2026 | 2038

 • 25 Januari 1906 – 12 Februari 1907 ( unsur Api )
 • 11 Februari 1918 – 31 Januari 1919 ( unsur Tanah )
 • 30 Januari 1930 – 16 Februari 1931 ( unsur Logam )
 • 15 Februari 1942 – 4 Februari 1943 ( unsur Air )
 • 3 Februari 1954 – 16 Februari 1955 ( unsur Kayu )
 • 21 Januari 1966 – 8 Februari 1967 ( unsur Api )
 • 7 Februari 1978 – 27 Januari 1979 ( unsur Tanah )
 • 27 Januari 1990 – 14 Februari 1991 ( unsur Logam )
 • 12 Februari 2002 – 31 Januari 2003 ( unsur Air )
 • 31 Januari 2014 – 18 Februari 2015 ( unsur Kayu )
 • 2026 – 2027 ( unsur Api )
 • 2038 – 2039 ( unsur Tanah )

Shio Kambing  = 1907 | 1919 | 1931 | 1943 | 1955 | 1967 | 1979 | 1991 | 2003 | 2015 | 2027 | 2039

 • 13 Februari 1907 – 1 Februari 1908 ( usnur Api )
 • 1 Februari 1919 – 19 Februari 1920 ( usur Tanah )
 • 17 Februari 1931 – 5 Februari 1932 ( usnur Logam )
 • 5 Februari 1943 – 24 Januari 1944 ( unsur Air )
 • 24 Januari 1955 – 11 Februari 1956 ( unsur Kayu )
 • 9 Februari 1967 – 29 Januari 1968 ( unsur Api )
 • 28 Januari 1979 – 15 Februari 1980 ( unsur Tanah )
 • 15 Februari 1991 – 3 Februari 1992 ( unsur Logam )
 • 1 Februari 2003 – 21 Januari 2004 ( unsur Air )
 • 19 Februari 2015 – 7 Februari 2016 ( unsur Kayu )
 • 2027 – 2028 ( unsur Api )
 • 2039 – 2040 ( unsur Tanah )

Shio Monyet    = 1908 | 1920 | 1932 | 1944 | 1956 | 1968 | 1980 | 1990 | 2004 | 2016 | 2028 | 2040

 • 2 Februari 1908 – 21 Januari 1909 ( unsur Tanah )
 • 20 Februari 1920 – 7 Februari 1921 ( unsur Logam )
 • 6 Februari 1932 – 25 Januari 1933 ( usnur Air )
 • 25 Januari 1944 – 12 Februari 1945 ( usnur Kayu )
 • 12 Februari 1956 – 30 Januari 1957 (usnur  Api )
 • 30 Januari 1968 – 16 Februari 1969 ( unsur Tanah )
 • 16 Februari 1980 – 4 Februari 1981 ( unsur Logam )
 • 4 Februari 1992 – 22 Januari 1993 ( usnur Air )
 • 22 Januari 2004 – 8 Februari 2005 ( usnur Kayu )
 • 8 Februari 2016 – 27 Januari 2017 (usnur  Api )
 • 2028 – 2029 ( unsur Tanah )
 • 2040 – 2041( unsur Logam )

Shio Ayam       = 1909 | 1921 | 1933 | 1945 | 1957 | 1969 | 1981 | 1993 | 2005 | 2017 | 2029 | 2041

 • 22 Januari 1909 – 9 Februari 1910 ( unsur Tanah )
 • 8 Februari 1921 – 27 Januari 1922 ( unsur Logam )
 • 26 Januari 1933 – 13 Februari 1934  ( usnur Air )
 • 13 Februari 1945 – 1 Februari 1946 ( usnur Kayu )
 • 31 Januari 1957 – 17 Februari 1958(usnur  Api )
 • 17 Februari 1969 – 5 Februari 1970 ( unsur Tanah )
 • 5 Februari 1981 – 24 Januari 1982  ( unsur Logam )
 • 23 Januari 1993 – 9 Februari 1994  ( usnur Air )
 • 9 Februari 2005 – 28 Januari 2006( usnur Kayu )
 • 28 Januari 2017 – 18 Februari 2018(usnur  Api )
 • 2029 – 2030( unsur Tanah )
 • 2041 – 2042 ( unsur Logam )

Shio Anjing      = 1910 | 1922 | 1934 | 1946 | 1958 | 1970 | 1982 | 1994 | 2006 | 2018 | 2030 | 2042

 • 10 Februari 1910 – 29 Januari 1911 ( unsur Logam )
 • 28 Januari 1922 – 15 Februari 1923 ( usnur Air )
 • 14 Februari 1934 – 3 Februari 1935 ( usnur Kayu )
 • 2 Februari 1934 – 21 Januari 1947(usnur  Api )
 • 18 Februari 1958 – 7 Februari 1959( unsur Tanah )
 • 6 Februari 1970 – 26 Januari 1971( unsur Logam )
 • 25 Januari 1982 – 12 Februari 1983 ( usnur Air )
 • 10 Februari 1994 – 30 Januari 1995 ( usnur Kayu )
 • 29 Januari 2006 – 17 Februari 2007(usnur  Api )
 • 19 Februari 2018 – 4 Februari 2019( unsur Tanah )
 • 2030 – 2031 ( unsur Logam )
 • 2042 – 2043 ( usnur Air )

Shio Babi         = 1911 | 1923 | 1935 | 1947 | 1959 | 1971 | 1983 | 1995 | 2007 | 2019 | 2031 | 2043


 • 30 Januari 1911 – 17 Februari 1912 ( unsur Logam )
 • 16 Februari 1923 – 4 Februari 1924( usnur Air )
 • 4 Februari 1935 – 23 Januari 1936 ( usnur Kayu )
 • 22 Januari 1947 – 9 Februari 1948(usnur  Api )
 • 8 Februari 1959 – 27 Januari 1960 ( unsur Tanah )
 • 27 Januari 1971 – 14 Februari 1972 ( unsur Logam )
 • 13 Februari 1983 – 1 Februari 1984( usnur Air )
 • 31 Januari 1995 – 18 Februari 1996 ( usnur Kayu )
 • 18 Februari 2007 – 6 Februari 2008(usnur  Api )
 • 5 Februari 2019 – 24 Januari 2020( unsur Tanah )
 • 2031 – 2032 ( unsur Logam )
 • 2043 – 2044( usnur Air )

Perhitungan waktu Dan Jam kelahiran masing masing Shio

 • Jam kelahiran Shio Tikus: 23.00 - 00.59
   
 • Jam kelahiran Shio Kerbau: 01.00 - 02.59
   
 • Jam kelahiran Shio Macan: 03.00 - 04.59
   
 • Jam kelahiran Shio Kelinci: 05.00 - 06.59
   
 • Jam kelahiran Shio Naga: 07.00 - 08.59
   
 • Jam kelahiran Shio Ular: 09.00 - 10.59
   
 • Jam kelahiran Shio Kuda: 11.00 - 12.59
   
 • Jam kelahiran Shio Kambing: 13.00 - 14.59
   
 • Jam kelahiran Shio Monyet: 15.00 - 16.59
   
 • Jam kelahiran Shio Ayam: 17.00 - 18.59
   
 • Jam kelahiran Shio Anjing: 19.00 - 20.59
   
 • Jam kelahiran Shio Babi: 21.00 - 22.59
Demikian lah Semoga bermanfaat

Tidak ada komentar:

Posting Komentar